bg

Мълниезащитна инсталация

Сенел Груп“ ЕООД е вносител и официален дистрибутор за България на мълниезащита с изпреварващо действие OLP. Мълниеприемниците притежават всички необходими сертификати за качество и контрол на мълниеприемниците. Ние ще Ви помогнем в избора на мълниеприемник, както може и да бъдем полезни в изграждането на мълниезащитна инсталация с изпреварващо действие.
Нашите служители ще Ви помогнат с избора на мълниезащитна или заземителна инсталация.

 

Може да направите вашето запитване тук .

 

НАРЕДБА No 4 от 22 декември 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства - PDF

 

NF C 17-102 Защита на конструкции и на открити площи срещу мълнии чрез мълниеприемник с изпреварващо действие - PDF

Монтаж активната мълниезащитна инсталация
Активната мълниезащитна инсталация
Активната мълниезащитна инсталация е най-добрият вариант за защита при новите сгради с разчупена архитектура и на големи промишлени халета. За тях изграждането на конвенционална мълниезащитна инсталация е много трудоемко и скъпо струващо. 

Сенел Груп ЕООД предлага пет модела мълниеприемници с изпреварващо действие: 

OLP 50 – ΔТ = 23 μs

OLP 80 – ΔТ = 33 μs
 
OLP 130 – ΔТ = 43 μs
 
OLP 175 – ΔТ = 50 μs 
 
OLP 214 – ΔТ = 60 μs

Мълниеприемникът с изпреварващо действие е технология, която Ви гарантира безопасност дори при най-силните бури. Активният мълниеприеник използва енергията на въздушния кондензатор, образувала се между облака и земната повърхност. В процеса на мълниеобразуването той изпраща противоположния електрически заряд предварително, поради което срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от върха на мълниеприемника. Колкото времето за изпреварване (ΔТ) е по-голямо,  толкова и радиусът на мълниезащитна зона е по-голям. 

Важно е да се отбележи, че мълниеприемниците с изпреварващо действие не привличат мълниите, а имат само по-голям радиус на защита!
 • Конвенционалната мълниезащитна инсталация
  Конвенционалната мълниезащита е най-старата и добре позната технология за защита от  директно попадение на мълнии. 
   
  Основните компоненти на пасивната мълниезащита са прътови мълниеприемници
   
  Франклинов прът и мълниезащитна мрежа 
   
  Фарадеев кафез, които чрез токоотводи са свързани към заземителната инсталация.
   
  Мълниеприемниците са пръти произведени от алуминий, стомана  или мед. 
   
  Мълниезащитната зона на прътите представлява конус около тях с връх в горния край на приемника и радиус на основата r. При височина h на пръта големината на r за мълниезащитна зона тип А е приблизително 1,1h, а за тип Б – приблизително 1,5h. Най-често се използват пръти с дължина до 4 м, поставят се на комините, асансьорните шахти и върху специални бетонни основи за плосък покрив.
   
  Мълниезащитна мрежа – Фарадеев кафез, този метод се прилага при сгради с плосък покрив. Мълниезащитната мрежа се изгражда посредством алуминиев проводник, който се поставя на пластмасови бетонови държачи във формата на правоъгълник с размери от 5х5 м до 20х20 м, в зависимост от нивото на мълниезащитата.