bg
„Сенел Груп” ЕООД e фирма, специализирана в проектирането и изграждането на силнотокови и слаботокови електрически инсталации на промишлени, обществени  и жилищни сгради.  

Целта на нашия екип е да предложим на нашите клиенти удобство, сигурност и оптимално решение за всяка поставена цел. 

Нашите приоритети са : 

Внедряване на съвременна техника и използването на качествени материали 

Спазване на пусковите срокове 

Спазване на договорните отношения 

Поддържане на дългосрочни  коректни отношения с участниците в инвестиционния процес 

Дейности, съобразени е съответствие с българските и европейски стандарти 

Фирмата осъществява гаранционна и извънгаранционна поддръжка на обектите. 

Ние, „Сенел Груп” ЕООД, предлагаме надеждно и коректно изпълнение на възложените ни от Вас задачи.  

Доказателство за това е  утвърждаването ни като надежден партньор за корпоративни клиенти и частни лица.

Наши клиенти са:

Сертификати